بی سرزمین تر از باد...

+ نوشته شده در 2014/7/31ساعت 13:6 توسط |

گاهی اماده ای که حرف بزنی از ته ته دلت ولی وقتی می فهمی که دنیا در حال و هوای دیگه ای هست، ترجیح می دی قفل رو نشکنی.

+ نوشته شده در 2014/7/21ساعت 21:18 توسط |

 

"حالا که رفته ای
پرنده ای آمده است
در حوالی همین باغ روبرو
هیچ نمی خواهد،
فقط می گوید: کو کو..."

محمدرضا عبدالملکیان
 
+ نوشته شده در 2014/7/6ساعت 23:59 توسط |

از خواب هایت که بترسی، چشمهایت محکوم می شوند به بیداری.

+ نوشته شده در 2014/7/3ساعت 14:40 توسط |

خطی کشید روی تمام سوال ها

تعریف ها معادله ها احتمال ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

خطی دگر به قاعده ها و مثال ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن

قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید

خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

با عشق ممکن است تمام محال ها

 

فاضل نظری

 

 

+ نوشته شده در 2014/6/29ساعت 11:20 توسط |

"ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ

ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺵ

ﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ..

ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﺪﺍ

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻩ

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ

ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ..

ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ

ﺟﺰ ﺷﺒﺤﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ

ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ

ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .."

 

 

+ نوشته شده در 2014/6/27ساعت 23:54 توسط |

کوه  غمو رو شونه ام دیدی  و برنداشتی

 

+ نوشته شده در 2014/6/21ساعت 23:59 توسط |

"آدمی که دوستت دارد خیلی زودبرایت عادی می شود، حرف هایش، دوستت دارم هایش... و تو خیلی زود کلافه میشوی ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش. و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛ هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی، برای از دست دادنش نمی ترسی او همیشه هست اما او هم آدم است... روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را برمی دارد و بی سر و صدا می رود... حسی به من می گوید آن روز، بی اراده صدایش می زنی اما جوابی نمی آید... فقط برایت جای پایش می ماند !"

+ نوشته شده در 2014/6/21ساعت 11:19 توسط |

1- کسی تو را انچنان که رویای توست دوست بدارد یا از ان بهتر. حتی نه برای همیشه. برای گاهی کوتاه.انتظار  برای این رویا زیباست. زندگی ان زیباتر. و مرور خاطرات ان دلنشین.  چه خوب می شود اگر صبوری کنی و قمار نکنی این گاه را با سراب خوشبختی.

2- صبح با تصور اینکه از بیداری به خواب می روم، از خواب بیدار می شوم. خواب شیرین پاداش خوبی است.

+ نوشته شده در 2014/6/17ساعت 21:43 توسط |

پر کرده ام خاطرم را از خاطره ها

و تو پشتشان پیدا نیستی

تو یادت نیست

انگار من تنها زندگی کرده ام این سال ها

کجایی؟

کجا بودی؟!

سهم تو از ما فقط من توست

و سهم من از ما، تو

دنبال انصاف نیستم

دنبال بهانه ام برای ماندن

 

+ نوشته شده در 2014/6/13ساعت 23:53 توسط |

معجزه ها در اوج سختی اتفاق می افتند. همان لحظه ای که پشت می کنی به پنجره. همان لحظه ای که تاریکی به پادشاهی می رسد. همان لحظه ای که صورتت را از اشک پاک میکنی. و مصمم می شوی که باید رفت.. 

معجزه می اید و در حالیکه برای استقبالش اماده نیستی چنان تنگ در آغوشش می گیری که حیران می شود.

دارم پشت می کنم به پنجره. دارم به تاریکی عادت می کنم... 

+ نوشته شده در 2014/6/12ساعت 21:9 توسط |

اعتراف به دوست داشتن ها ممکن است سخت باشد، اما سخت تر اعتراف به دوست نداشتن هاست. به دوست نداشتن هایی که پذیرفته نیست. گفتنش آدم را آسیب پذیر می کند. همین است که نمی گوییم و  تظاهر می کنیم به این که همه چیز خوب است.

 

 

+ نوشته شده در 2014/6/12ساعت 9:5 توسط |

تلخ می شود زبانم

دلتنگ که می شوم

تلخی می شنوی و لبخند می زنی

آخر دلتنگیم را دوست داری

+ نوشته شده در 2014/6/5ساعت 23:40 توسط |

" این عاشقانه ها که به تو گفتم

کوه به کوه می گفت

به هم می رسیدند."

+ نوشته شده در 2014/6/5ساعت 8:24 توسط |

می شد یک جور دیگر باشد قتی هزار و یک اگر و اما در پس زمینه هر اتفاق ساده کنار هم می نشینند تا فیکن بشود چیزی... حالا هر یک از این هزار و یک علت اگر عوض شود... چقدر همه چیز می شود جور دیگری باشد.

مثلا برای امروز هزار حالت متفاوت وجود داشت.  اما هیچ کدام اتفاق نیفتاد. امروز می توانست با همین خبر جور دیگری رقم بخورد. مثل سناریو یک:

در می زدی. بدون اینکه پیشاپیش به من خبر داده باشی. مادر در را باز می کند و تو با خوشحالی .. 

سناریو دو:

 

سناریو سه:

سناریو چهار:

...

اما هیچ کدام از اینها نشد. جور دیگری شد. جوری که من فکرش را نکرده بودم. جوری که زیاد به دلم ننشست. در خبر اما فرقی نیست. در اینکه تو خوشحالی. در این که من خوشحالم...

زندگی همینش خوب است که هیچ وقت انطور که فکرش را می کنی تصویر نمی شود. حالا اگر به ذهنت بفهمانی که دست از تصویر سازی بردارد می توانی ساده تر زندگی را در آغوش بگیری. 

یک جور خاصی خوبم. یک جور خاصی خوب نیستم. از خود مهربانم می خواهم به جای بقیه با خودم مهربان باشد...

+ نوشته شده در 2014/5/30ساعت 0:38 توسط |

تو اگر از دل ما خبر نداری میلش
تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش
تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش
من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش
من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش
من اگر مثل همیشه انتظارم میلش

میلش که به ما وفا نکردی
درد دل ما دوا نکردی میلش
میلش که به پاس آشنایی
کاری تو به میل ما نکردی

تو هوای تو بلند است مثل دره های ورزاب
مانند ستاره روی شانه های مهتاب
منم آن همیشه عاشق مانده در دام دقایق
به دنبال محبت مثل اول مثل سابق
هرچه باشی همه دنیای منی
مقصد امروز فردای منی

تو اگر از دل ما خبر نداری میلش
تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش
تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش


یادم آید که میگفتی تو برایم بهترینی
برای خاطر من اولین و آخرینی
همه آن گپهای زیبا رفته از یاد تو اما
من ماندم و این دل، دل خسته دل تنها
هرچه باشی همه دنیای منی
مقصد امروز و فردای منی

من اگر بی تو همیشه بیقرام میلش
من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش
من اگر مثل همیشه انظارم میلش
میلش که به ما وفا نکردی
درد دل ما دوا نکردی میلش
میلش که به پاس آشنایی
کاری تو به میل ما نکردی
امیرجان صبوری

+ نوشته شده در 2014/5/22ساعت 11:33 توسط |

ای وعده خلاف!

با این آهنگ می رقصند. 

 

+ نوشته شده در 2014/5/21ساعت 21:32 توسط |

نمی فهمم. منطق دوست داشتن تان را.

+ نوشته شده در 2014/5/21ساعت 5:25 توسط |

"ای رفته از دل و جان، ناگهان بیا"

+ نوشته شده در 2014/5/19ساعت 13:55 توسط |

"عشق چيز عجيبي ست وقتي از من ديكتاتوري مي سازد ، زود رنج كه تنها تو را انحصاري مي خواهد از تو نازك دلي كه اشك مرا تاب نمي آورد ... عشق چيز عجيبي نيست شايد اما من و تو عجيب ... عاشق شده ايم !" ~ طورانی

+ نوشته شده در 2014/5/16ساعت 22:36 توسط |

I demand trial by combat.

+ نوشته شده در 2014/5/14ساعت 21:27 توسط |

یک زن

تنها به مردی...

که دوستش دارد

صدها بار شانس دوباره می دهد!

ایلهان برک

+ نوشته شده در 2014/5/12ساعت 23:47 توسط |

جنسم از برف نیست 

اما

هر لحظه آب می شوم

در این سرما

+ نوشته شده در 2014/5/12ساعت 18:5 توسط |

یک روز 

چشمهایت همه شهر را 

اجر به اجر

کوچه به کوچه 

سرگردان

خاطره های من

می شود

یک شب

خیالت

تک تک 

ستاره ها را

خواهد شمرد

اما 

خواب چشمانت

را نخواهد بوسید


+ نوشته شده در 2014/5/11ساعت 13:40 توسط |

اندازه هم نشدیم

پشت ان عینک ها یا بزرگ بودم یا کوچک

+ نوشته شده در 2014/5/10ساعت 20:8 توسط |

در دوست داشتن دیگری نیز آدمی خودش را دوست می دارد. چه تنهایی عمیقی!

+ نوشته شده در 2014/5/9ساعت 11:28 توسط |

خاکستر  بود 

حاصل

شعله کشیدنم

برای تو


+ نوشته شده در 2014/5/7ساعت 20:22 توسط |

سال 2012 سر کلاس برادرم نشسته بودم. نمی دانم راجع به رسانه حرف می زدیم یا شخصیت. هر چه بود رسیدیم به  کلینتون...

امروز دوباره دز یکی از  رساته ها عکس خندان او و مونیکا لوینسکی  نظرم را جلب کرد. 

+ نوشته شده در 2014/5/7ساعت 5:55 توسط |

- ماهم رفته از آسمان

برایم ستاره آرزو می کند


- کاش دلمان می ترکید

به جای بغض


+ نوشته شده در 2014/5/5ساعت 22:35 توسط |

بعضی دوست داشتن ها حتی راستشان هم دروغ است. دروغشان سیلی دردناکی است. دردی که پنهانش نمی شود کرد. پنهان هم که می کنی می زند بیرون.
+ نوشته شده در 2014/5/3ساعت 14:12 توسط |

مطالب قدیمی‌تر